Modul Saimon 3

Tento modul vznikl díky návštěvě veletrhu Maker Faire 22.6.2019. Obsahuje 16 bitovou paměť 7489, posuvný registr 74164, 2x obousměrný čítač 74191, seriovou EEPROM 2402, displej se standardním HD44780 LCD řadičem ,16 testovacích ledek a 4 spínače.

Na modulu se lze naučit adresovat a programovat paralelní paměť, číst data ze sériové paměti, zjistit, jak se vlastně ovládá displej, co dělá posuvný registr a jak počítá čítač.

Hlavní důvod vzniku je ale opět rozšíření možností tvorby SSO. Kombinační obvod, který je ta nejsložitější část SSO, se totiž dá nahradit paralelní pamětí.

Výstupy obvodu 74175 připojíme na adresní vstupy A3,A2,A1,A0 paměti 7489. Datové výstupy Q3,Q2,Q1,Q0 zapojíme na vstupy obvodu 74175.

V paměti je třeba mít naprogramovanou tabulku přechodů stavů SSO. Čísla stavů můžeme počítat čítačem. Program pro paralelní paměť může být uložený v seriové permanentní paměti EEPROM, ze které ho nahrajeme do posuvného registru a odtud do paralelní paměti.

Zde je fotka.

Nyní tvořím návod. Díl 1 - co obvody umí - již hotový (17.11.2019) v sekci "Ke stažení"

Díl 2 - SSO s programem v paměti - tvořím.