Připravuje se...prosím o strpení


Tento modul zatím zůstal ve stavu návrhu. Obsahuje 16 bitovou paměť 7489, posuvný registr 74164, 2x obousměrný čítač 74191, seriovou EEPROM 2402, displej se standardním HD44780 LCD řadičem ,16 testovacích ledek a 4 spínače. Až budu mít dostatečný impulz a dostatek mentální energie, tak ho vytvořím, slibuji :-)

Update - impuls jsem obdržel a pracuji na návrhu plošného spoje.

Další update - modul jsme dnes (22.6.2019) představili na veletrhu Maker Faire.

Zde je fotka.Nyní je v procesu návod, bude dvoudílný. Díl 1 - co to umí, a díl 2 - k čemu se to dá použít.