Připravuje se...prosím o strpení


Tento modul zatím zůstal ve stavu návrhu. Obsahuje paměť, posuvný registr, melodický generátor a další displej. Až budu mít dostatečný impulz a dostatek mentální energie, tak ho vytvořím, slibuji :-)