Tutotiály pro Saimon 1 - Hezky od vybalení z krabice

1 - Jak stavebnici zapnout a sestavit první obvod

2 - Vysvětlení principu přepínače. Jak zapojit "schodišťák"?

3 - Jak měřit rezistory multimetrem? Skládání rezistorů a k čemu je to dobré

4 - Měření elektrického proudu pomocí multimetru. Ohmův zákon v praxi. 1. Kirchoffův zákon - ukázka

5 - Měření elektrického napětí. Počítání velikosti proudu pomocí napětí a ohmova zákona.

6 - Potenciometr - co to je a jak funguje? Napěťový dělič s potenciometrem. Dotekový spínač

7 - Dioda - polovodičová součástka. Ukázka její funkce a měření napětí.

8 - Tranzistor a fototranzistor. Vysvětlení principu funkce. Měření.

9 - Kondenzátor. Princip funkce, měření napětí, zapojení s tranzistorem.

10 - Binární čísla, číslicovka. Co je to bit? Jak počítač "vidí" čísla?

11 - Logické funkce - obvod 7400, modelování funkcí NOT, AND pomocí NAND

12 - Klopný obvod 74175. Co umí? Ukázka zápisu bitu, jednoduchý SSO

13 - Časovač NE555 - zapojení. Použití pro SSO. Obvod "Světelný had".

14 - SSO počítadlo 0,1,2,3 - princip, zapojení

15 - Popis modulu Saimon 2 a jeho přínos pro SSO

Videa k úlohám návodu pro Saimon 2

Návod pro rozšíření Saimon 2 o logické funkce XOR, NOR, NAND a další

video pro úlohu 1 modulu Saimon 2 - počítadlo od 0 do 7

video pro úlohu 2 modulu Saimon 2 - blikač "Knight rider"

video pro úlohu 6 modulu Saimon 2 - Hra "Videostop"

video pro úlohu 7 modulu Saimon 2 - Hra "Pyrotechnik"

Videa k úlohám návodu pro Saimon 3

Saimon 3 - zápis do paralelní paměti 7489 pomocí spínačů

Saimon 3 - čítač 74191 - funkce obvodu

Saimon 3 - posuvný registr 74164 - funkce obvodu

Saimon 3 - Displej s řadičem HD44780: "Ahoj světe!" ručně :-)

Saimon 3 - Displej s řadičem HD44780 ovládaný arduinem

Saimon 3 - Sériová paměť 24LC02 a arduino

Videostop s modulem Saimon 3 - paměť 16x4 bity, komparátor, generátor náhodných čísel

Zajímavosti - co stojí za to vidět, vědět...

Jaký je rozdíl mezi LED a žárovkou?